Περιεχόμενο και στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

  • Επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής.
  • Προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές τόσο του σχεδιασμού και πολιτικής των επιχειρήσεων όσο και της διοίκησης επιχειρήσεων ενθαρρύνοντας παράλληλα την εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς.
  • Παροχή ευκαιρίας στον κάθε φοιτητή να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του επαγγελματική σταδιοδρομία.