Εκπαιδευτικό προσωπικό

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διδάσκουν τα ακόλουθα μέλη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) :

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 • Κιλιπίρης Φώτης, Καθηγητής
 • Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής
 • Καπίκη Τάνια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Κασσιανίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Mπόμπολα Εύα, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Γκίτνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μουρατίδου Αθηνά, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Πασσαλής Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σαχπάζη Aντωνία, Επίκουρος Καθηγήτρια
 • Αβδημιώτης Σπύρος, Καθηγητής Εφαρμογών
 • Κουρτέσας Γιώργος, Καθηγητής Εφαρμογών
 • Μπακάλμπαση Ανθία, Καθηγήτρια Εφαρμογών