Εκπαιδευτικό προσωπικό

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διδάσκουν τα ακόλουθα μέλη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) :

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

  • Καπίκη Τάνια, Καθηγήτρια
  • Κιλιπίρης Φώτης, Καθηγητής
  • Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής
  • Κασσιανίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αβδημιώτης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Μουρατίδου Αθηνά, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Κουρτέσας Γιώργος, Καθηγητής Εφαρμογών
  • Μπακάλμπαση Ανθία, Καθηγήτρια Εφαρμογών