Σταλίδης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Γιώργος Σταλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ. Ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης και διδάσκει μαθήματα στο χώρο της ανάλυσης δεδομένων, στατιστικής, διαχείρισης δεδομένων & επιχειρηματικής ευφυΐας , συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας πολυμέσων. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ/κός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, έχει μεταπτυχιακό Μάστερ σε Αυτόματο Έλεγχο και Τεχνολογίες Πληροφορικής του UMIST Μεγάλης Βρετανίας και διδακτορικό σε τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης και επεξεργασίας εικόνας από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.

Η επιστημονική του ειδίκευση είναι στις τεχνολογίες πληροφορικής για εξαγωγή και μοντελοποίηση γνώσης και στην πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαχείριση και μοντελοποίηση δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας καθώς και οι διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν. Έχει επίσης ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία σημάτων και εικόνων, στην ανάλυση δεδομένων κοινωνικών ερευνών, στα πολυδιάστατα μοντέλα, νευρωνικά δίκτυα και συστήματα διαχείρισης γνώσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση εργασίας: ΑΤΕΙΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη
Τηλ/φαξ: (+30) 2310 013246
Email: stalidgi@mkt.teithe.gr
Ωρες επικοινωνίας: Τρίτη 13:00-14:00, Πέμπτη 13.00-14.00.

Μαθήματα

Βιογραφικό σημείωμα