Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού Erasmus+ και για αυτόν το σκοπό έχει συνάψει συνεργασίες με περίπου 30 ιδρύματα Ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε χρόνο, το Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ στέλνει και δέχεται δεκάδες φοιτητές προς και από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

  • Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο ίδρυμα ή χώρα της επιθυμίας τους με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+.
  • Φοιτητές από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της Ευρώπης είναι ευπρόσδεκτοι για σπουδές ή πτυχιακή εργασία στο Τμήμα μας.
  • Διδακτικό και διοικητικό προσωπικό από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της Ευρώπης είναι ευπρόσδεκτοι για διδασκαλία, επιμόρφωση ή συνεργασία.
  • Τμήματα με συναφές αντικείμενο είναι ευπρόδεκτα για σύναψη νέας συνεργασίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο στη σελίδα Πρόγραμμα Σπουδών. Τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα σε αγγλόφωνους εισερχόμενους φοιτητές από το εξωτερικό είναι σημειωμένα στην Αγγλική έκδοση της παραπάνω σελίδας με GR/EN.

Ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ είναι ο:
Γεώργιος Σταλίδης,
Επίκουρος Καθηγητής,
email: stalidgi@mkt.teithe.gr