Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ

ΑΤΕΙΘ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Kατεύθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

21101

Μάρκετινγκ Ι

Υ

3

2

 

5

6

2

21102

Μακροοικονομική  Θεωρία

Υ

3

2

 

5

6

3

21103

Αρχές Μάνατζμεντ

Υ

3

2

 

5

6

4

21104

Μαθηματικά

Υ

3

2

 

5

6

5

21105

Εισαγωγή στη Πληροφορική

Υ

1

 

2

3

3

6

21106

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Υ

3

 

 

3

3

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

8

2

26

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

21201

Μάρκετινγκ ΙΙ

Υ

3

2

 

5

6

2

21202

Μικροοικονομική Θεωρία

Υ

3

2

 

5

6

3

21203

Στατιστική

Υ

3

2

 

5

6

4

21204

Λογιστική

Υ

3

 

2

5

6

5

21205

Κοινωνιολογία

Υ

2

 

 

2

3

6

21206

Ψυχολογία

Υ

2

 

 

2

3

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

6

2

24

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

22301

Επικοινωνιακή πολιτική

Υ

3

2

 

5

4

2

22302

Μάρκετινγκ λιανικού και χονδρικού εμπορίου

Υ

3

2

 

5

6

3

22303

Εισαγωγή στη διαφήμιση

Υ

3

2

 

5

6

4

22304

Ελληνική και Διεθνής Οικονομική

Υ

3

 

 

3

4

5

22305

Συμπεριφορά καταναλωτή

Υ

3

2

 

5

6

6

22306

Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών

Υ

2

 

3

5

4

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

17

8

3

28

30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

22401

Εισαγωγή  στην Έρευνα Μάρκετινγκ

Υ

3

 

3

6

6

2

22402

Δημόσιες σχέσεις

Υ

2

2

 

4

5

3

22403

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Υ

3

 

3

6

6

4

22404

Επιχειρηματικότητα

Υ

2

2

 

4

4

5

22405

Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής εκστρατείας

Υ

3

2

 

5

5

6

22406

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Υ

3

2

 

5

4

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

8

6

30

30

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος  Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

22501

Εφαρμοσμένη έρευνα στο Μάρκετινγκ

Υ

3

 

3

6

6

2

22502

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Υ

3

 

 

3

4

3

22503

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Άμεσο Μάρκετινγκ

Υ

2

 

2

4

6

4

22504

Δημιουργικό της διαφήμισης

Υ

2

3

 

5

6

* Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 από τα παρακάτω 2)

 

 

 

 

 

 

5

22515

Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ

ΕΥ

1

 

2

3

4

22525

Σύγχρονες τάσεις στο Μάρκετινγκ

ΕΥ

2

 

 

2

4

* Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 από τα παρακάτω 2)

 

 

 

 

 

 

6

22516

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

ΕΥ

3

 

 

3

4

22526

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΕΥ

3

 

 

3

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

14 ή 15

3

7 ή 5

24 ή 23

30

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος  Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

22601

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Υ

3

 

3

6

6

2

22602

Ανάλυση Δεδομένων

Υ

2

 

2

4

6

3

22603

Διεθνές Μάρκετινγκ

Υ

3

2

 

5

6

4

22604

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ

Υ

2

 

2

4

6

* Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 από τα παρακάτω 2)

 

 

 

 

 

 

5

22615

Εργαλεία  διαδικτύου για επιχειρήσεις

ΕΥ

2

 

2

4

6

22625

Πληροφοριακά συστήματα  διοίκησης

ΕΥ

2

2

 

4

6

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

2 ή 4

9 ή 7

23

30

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

ΚΑΤΗΓ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ

α/α

Κωδ.

Τίτλος  Μαθήματος

Υ-ΕΥ-Π

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

Ω/Ε

ECTS

1

22701

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Υ

3

3

 

6

6

2

22702

Δίκτυα Διανομής και Logistics

Υ

2

2

 

4

6

3

22703

Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (eCRM)

Υ

3

2

 

5

6

4

22704

Προσωπικές πωλήσεις

Υ

2

 

3

5

6

* Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 από τα παρακάτω 2)

 

 

 

 

 

 

5

22715

Πολιτικό Μάρκετινγκ

ΕΥ

2

 

 

2

6

22715

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΕΥ

2

 

 

2

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

7

3

22

30

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Κωδ.

 

 

ΔΜ

 

1

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

20

 

2

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

10

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Μαθήματα Γενικής Υποδομής

α/α

Κωδ.

 

1

 

Μάρκετινγκ Ι

2

 

Μακροοικονομική  Θεωρία

3

 

Αρχές Μάνατζμεντ

4

 

Μαθηματικά

5

 

Εισαγωγή στη Πληροφορική

6

 

Εισαγωγή στο Δίκαιο

7

 

Μάρκετινγκ ΙΙ

8

 

Μικροοικονομική Θεωρία

9

 

Στατιστική

10

 

Λογιστική

11

 

Κοινωνιολογία

12

 

Ψυχολογία

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής

α/α

Κωδ.

 

1

 

Επικοινωνιακή πολιτική

2

 

Μάρκετινγκ λιανικού και χονδρικού εμπορίου

3

 

Εισαγωγή στη διαφήμιση

4

 

Ελληνική και Διεθνής Οικονομική

5

 

Συμπεριφορά καταναλωτή

6

 

Διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών

7

 

Εισαγωγή  στην Έρευνα Μάρκετινγκ

8

 

Δημόσιες σχέσεις

9

 

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

10

 

Δίκτυα διανομής και logistics

11

 

Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής εκστρατείας

12

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

13

 

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

14

 

Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ

15

 

Σύγχρονες τάσεις στο Μάρκετινγκ

16

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

17

 

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

18

 

Ανάλυση Δεδομένων

19

 

Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ

20

 

Επιχειρηματικότητα

21

 

Εργαλεία  διαδικτύου για επιχειρήσεις

22

 

Πληροφοριακά συστήματα  διοίκησης

23

 

Ηλεκτρονική Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (e-CRM)

24

 

Προσωπικές πωλήσεις

25

 

Πολιτικό Μάρκετινγκ

26

 

Τουριστικό Μάρκετινγκ

 

 

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας

α/α

Κωδ.

 

1

 

Εφαρμοσμένη έρευνα στο Μάρκετινγκ

2

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Άμεσο Μάρκετινγκ

3

 

Δημιουργικό της διαφήμισης

4

 

Στρατηγική Μάρκετινγκ

5

 

Διοίκηση Μάρκετινγκ

6

 

Διεθνές Μάρκετινγκ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ

Κωδ.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 

 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ

 21203

Στατιστική

 

à

22501 Εφαρμοσμένη έρευνα στο
Μάρκετινγκ

 22401

 Εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ

 

22501 Εφαρμοσμένη έρευνα στο
Μάρκετινγκ 

 

 

 

 

* Δεν ισχύουν προαπαιτούμενα-εξαρτώμενα μαθήματα για φοιτητές
που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών.

Επεξήγηση συντομεύσεων

Υ

Υποχρεωτικό

ΕΥ

Επιλογής Υποχρεωτικό

Π

Προαιρετικό

 

Ω/Ε

Ώρες ανά εβδομάδα

 

ΔΜ

Διδακτικές Μονάδες