Πρόγραμμα σπουδών

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Πρόγραμμα σπουδών ειδικής κατεύθυνσης ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

(Σημείωση: από 1/10/2016 ισχύουν νέοι κωδικοί μαθημάτων. Οι παλαιότεροι κωδικοί φαίνονται εδώ)

 

Κατεύθυνση Διοίκησης

Πρόγραμμα σπουδών ειδικής κατεύθυνσης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

(Σημείωση: από 1/10/2016 ισχύουν νέοι κωδικοί μαθημάτων. Οι παλαιότεροι κωδικοί φαίνονται εδώ)