Ανάλυση Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17/7/2019 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

-> Τμήματα Τρίτης και Πέμπτης
-> Τμήματα Παρασκευής

(Οι βαθμοί σε πράσινο χρώμα αντιστοιχούν στην επαναληπτική περίοδο)

 

19/6/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

-> Τμήματα Τρίτης και Πέμπτης
-> Τμήματα Παρασκευής

Η επανεξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 9.00 για όλα τα τμήματα.

Όσοι φοιτητές δεν πέτυχαν τη βάση στην εργασία μπορούν να υποβάλουν διορθωμένη εργασία μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

 

29/5/2019  Οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης του εργαστηρίου για τα τμήματα της ΠΕΜΠΤΗΣ είναι τα εξής:  ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

27/5/2019  Οι ομάδες και οι ώρες εξέτασης του εργαστηρίου για τα τμήματα της Τρίτης είναι τα εξής: (διορθώθηκε στις 20:27)  ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

21/5/2019  Οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ του εργαστηρίου για τα τμήματα της Παρασκευής (κ. Αγάς) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29/5/2019, κατά τις ώρες των τακτικών μαθημάτων του κάθε τμήματος. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί κατά την προσέλευση στην εξέταση.

21/5/2019  Οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ του εργαστηρίου για τα τμήματα της Τρίτης και Πέμπτης (κ. Σταλίδης) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28/5/2019 και Πέμπτη 30/5/2019, αντίστοιχα. Οι ακριβείς ώρες των τμημάτων εξέτασης θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

21/5/2019  Η προθεσμία ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για τα τμήματα της Τρίτης είναι την Κυριακή 26/5/19 και για τα τμήματα της Πέμπτης την Τρίτη 28/5/19. Οι φοιτητές που δε θα παραδόσουν εργασία μέχρι τις προθεσμίες αυτές, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Η εργασία παραδίδεται ως αρχείο κειμένου MS-Word + αρχείο δεδομένων του MAD (.afc) με email  στη διεύθυνση  datan.mkt@gmail.com

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου περιλαμβάνει υποχρεωτική ομαδική εργασία και εργαστηριακή εξέταση σε Η/Υ. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από την εργασία και κατά 70% από την τελική εξέταση. 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου απαιτείται να αξιολογηθούν τουλάχιστον με τη βάση του 5/10 και η εργασία και η εξέταση. 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2018-19 είναι τα παρακάτω κεφάλαια του Βιβλίου του κ. Καραπιστόλη «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση»

  • Κεφ Ι – ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Κεφ ΙΙ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
  • Κεφ ΙV – ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού βιβλίου, ισχύουν ως εξεταστέα ύλη τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

Διαφάνειες εργαστηριακών μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα σε ένα αρχείο zip.

Διαφάνειες θεωρίας

Ανάλυση Αντιστοιχιών – ερμηνεία παραγοντικού επιπέδου

Παράδειγμα εργασίας

Παράδειγμα της εργασίας του εργαστηρίου σε αρχείο Acrobat (.pdf)
(Ενημερώθηκε το Μάιο 2018)

Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων MAD

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό MAD από εδώ. (20ΜΒ)

Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα προς χρήση στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

->  Οδηγίες καταχώρησης δεδομένων

->  Οδηγίες σχετικά με πρόβλημα του προγράμματος με την αποθήκευση αρχείων.

 

Άσκηση εργαστηρίου 1
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 2
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 3

-> Ερωτηματολόγιο