Ανάλυση Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14/6/2018   -> Αποτελέσματα 1ης εξέτασης εργαστηρίου

Η επανεξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί για όλα τα τμήματα την Τρίτη 19 Ιουνίου στις 10.00.

Όσοι φοιτητές βαθμολογήθηκαν στην εργασία κάτω από τη βάση ή δεν έχουν παραδώσει εργασία, μπορούν να στείλουν νέα εργασία μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου.

28/5/2018   Η 1η εξέταση εργαστηρίου για τα τμήματα της Τρίτης και της Πέμπτης θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες:
-> Ομάδες εξέτασης για την Τρίτη 29 Μαίου.
-> Ομάδες εξέτασης για την Πέμπτη 31 Μαίου.

24/5/2018   Η 1η εξέταση εργαστηρίου για τα τμήματα της Παρασκευής θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες:
-> Ομάδες εξέτασης για την Παρασκευή 25 Μαίου.

9/5/2018   Η προθεσμία παράδοσης εργασιών είναι για τα τμήματα της Παρασκευής την Τετάρτη 23/5 και για τα τμήματα Τρίτης και Πέμπτης την Κυριακή 27/5.

9/5/2018   Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Τμήματα Τρίτης: την Τρίτη 29 Μαίου
Τμήματα Πέμπτης: την Πέμπτη 31 Μαίου
Τμήματα Παρασκευής: την Παρασκευή 25 Μαίου

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που θα παραδώσουν εμπρόθεσμα την υποχρεωτική εργασία και δε θα έχουν περισσότερες από 2 απουσίες. Τα ονόματα των φοιτητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, τα τμήματα  και οι ώρες εξέτασης θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση, μετά την παράδοση των εργασιών.

Οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν μπορούν να προσέλθουν για εξέταση την Πέμπτη 31/5 στις 8.30.

Θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση σε ημερομηνία που θα οριστεί μέσα στο διάστημα 18-22 Ιουνίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου περιλαμβάνει υποχρεωτική ομαδική εργασία και εργαστηριακή εξέταση σε Η/Υ. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από την εργασία και κατά 70% από την τελική εξέταση. 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου απαιτείται να αξιολογηθούν τουλάχιστον με τη βάση του 5/10 και η εργασία και η εξέταση. 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2017-18 είναι τα παρακάτω κεφάλαια του Βιβλίου του κ. Καραπιστόλη «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση»

  • Κεφ Ι – ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Κεφ ΙΙ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
  • Κεφ ΙV – ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού βιβλίου, ισχύουν ως εξεταστέα ύλη τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

Διαφάνειες εργαστηριακών μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα σε ένα αρχείο zip.

Διαφάνειες θεωρίας

Ανάλυση Αντιστοιχιών – ερμηνεία παραγοντικού επιπέδου

Παράδειγμα εργασίας

Παράδειγμα της εργασίας του εργαστηρίου σε αρχείο Acrobat (.pdf)
(Ενημερώθηκε το Μάιο 2018)

Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων MAD

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό MAD από εδώ. (20ΜΒ)

Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα προς χρήση στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

->  Οδηγίες καταχώρησης δεδομένων

->  Οδηγίες σχετικά με πρόβλημα του προγράμματος με την αποθήκευση αρχείων.

 

Άσκηση εργαστηρίου 1
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 2
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 3

-> Ερωτηματολόγιο