Ανάλυση Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9/7/2017 Αποτελέσματα Β’ εξέτασης εργαστηρίου και διορθωμένων εργασιών
-> Όλα τα τμήματα

25/6/2017 Αποτελέσματα Α’ εξέτασης εργαστηρίου και εργασιών

-> Τμήμα Τρίτης  10-11.30
-> Τμήμα Τρίτης  11.30-13.00
-> Τμήμα Τετάρτης  9.15-10.45
-> Τμήμα Πέμπτης  8.30-10.00
-> Τμήμα Πέμπτης  10-11.30
-> Τμήμα Πέμπτης  11.30-13.00

Η επανεξέταση του εργαστηρίου για όσους έχουν βαθμό εξέτασης κάτω από τη βάση του 5 θα πραγματοποιηθεί για όλα τα τμήματα την Τρίτη 27/6 στις 8.30.
Όσοι φοιτητές έχουν βαθμό εργασίας κάτω από τη βάση του 5 θα πρέπει να επανυποβάλουν διορθωμένη εργασία μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

 

8/6/2017 Οι εξετάσεις των εργαστηριακών τμημάτων της Πέμπτης 8/6 που αναβλήθηκαν, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12/6 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τμήματα Πέμπτης: Δευτέρα 12/6/2017
(Προσοχή: η κατανομή έχει αλλάξει και η ώρα έναρξης του τελευταίου τμήματος είναι 14.30)

23/5/2017 Η 1η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

-> Τμήματα Τρίτης : 6/6/2017
-> Τμήμα Τετάρτης: 7/6/2017
-> Τμήματα Πέμπτης: 8/6/2017

(Τελευταία ενημέρωση 5/6/2017, 21:40)

Δε θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή τμήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Οι φοιτητές από μεγαλύτερα εξάμηνα που δεν είναι δηλωμένοι σε κάποιο άλλο τμήμα αλλά έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν χωρίς να κοπούν από απουσίες και έχουν κάνει εργασία μπορούν να έρθουν στο Τμήμα Τετάρτης 7/6 ώρα 11.30.

23/5/2017  Λόγω της απώλειας μαθημάτων, παρατείνεται η προθεσμία παράδοσης εργασιών και μετατίθεται η εξέταση του εργαστηρίου ως εξής:
– Νέα προθεσμία υποβολής εργασιών: Παρασκευή 2/6/2017,ώρα 23.59. Οι εργασίες παραδίδονται σε αρχείο Word2007 στη διεύθυνση datan.mkt@gmail.com
– Η πρώτη εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί  από 6/6 ως 8/6. Όλα τα τμήματα θα εξεταστούν την ημέρα στην οποία παρακολουθούν τα μαθήματα, σε ώρες που θα ανακοινωθούν στις 3/6.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2016-17 είναι τα παρακάτω κεφάλαια του Βιβλίου του κ. Καραπιστόλη «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση»

  • Κεφ Ι – ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Κεφ ΙΙ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
  • Κεφ ΙV – ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού βιβλίου, ισχύουν ως εξεταστέα ύλη τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

Διαφάνειες εργαστηριακών μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα σε ένα αρχείο zip.

Διαφάνειες θεωρίας

Ανάλυση Αντιστοιχιών – ερμηνεία παραγοντικού επιπέδου

Παράδειγμα εργασίας

Εργασία εργαστηρίου σε αρχείο Acrobat (.pdf)

Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων MAD

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό MAD από εδώ. (20ΜΒ)

(Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα προς χρήση στους φοιτητές του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων)

->  Οδηγίες καταχώρησης δεδομένων

->  Οδηγίες σχετικά με πρόβλημα του προγράμματος με την αποθήκευση αρχείων

 

Άσκηση εργαστηρίου 1
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 2
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 3

-> Ερωτηματολόγιο