Ανάλυση Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η αξιολόγηση του εργαστηρίου περιλαμβάνει υποχρεωτική ομαδική εργασία και εργαστηριακή εξέταση σε Η/Υ. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από την εργασία και κατά 70% από την τελική εξέταση. 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου απαιτείται να αξιολογηθούν τουλάχιστον με τη βάση του 5/10 και η εργασία και η εξέταση. 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2018-19 είναι τα παρακάτω κεφάλαια του Βιβλίου του κ. Καραπιστόλη «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση»

  • Κεφ Ι – ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Κεφ ΙΙ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
  • Κεφ ΙV – ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού βιβλίου, ισχύουν ως εξεταστέα ύλη τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

Διαφάνειες εργαστηριακών μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα σε ένα αρχείο zip.

Διαφάνειες θεωρίας

Ανάλυση Αντιστοιχιών – ερμηνεία παραγοντικού επιπέδου

Παράδειγμα εργασίας

Παράδειγμα της εργασίας του εργαστηρίου σε αρχείο Acrobat (.pdf)
(Ενημερώθηκε το Μάιο 2018)

Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων MAD

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό MAD από εδώ. (20ΜΒ)

Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα προς χρήση στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

->  Οδηγίες καταχώρησης δεδομένων

->  Οδηγίες σχετικά με πρόβλημα του προγράμματος με την αποθήκευση αρχείων.

 

Άσκηση εργαστηρίου 1
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 2
-> Ερωτηματολόγιο
-> Δεδομένα

Άσκηση εργαστηρίου 3

-> Ερωτηματολόγιο