Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5/2/2018 Αποτελέσματα Β’ εξέτασης Εργαστηρίων για τα τμήματα της Τρίτης

22/1/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 • Τμήματα Δευτέρας, Τετάρτης και φοιτητές παλαιότερων ετών: Τετάρτη 31/1 ώρα 9.00
 • Τμήματα Τρίτης: Παρασκευή 2/1 ώρα 10.00
 • Τμήματα Πέμπτης: Τετάρτη 31/1 ώρα 10.30

 

9/1/2018 Προσοχή: Αλλαγή ώρας εξέτασης εργαστηρίου των Τμημάτων Πέμπτης 11 Ιανουαρίου λόγω συνέλευσης του Τμήματος. Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω νέες ώρες:
– Τμήμα Πέμπτης 9.15: θα πραγματοποιηθεί στις 8.30
– Τμήμα Πέμπτης 10.45: θα πραγματοποιηθεί στις 10.00

17/12/2017 Η εξέταση του εργαστηρίου για τα τμήματα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, κατά την τακτική ώρα μαθήματος του κάθε τμήματος.

15/12/2017 Η εξέταση του εργαστηρίου για τα τμήματα Δευτέρας, Τετάρτης και Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ως την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, κατά την τακτική ημέρα και ώρα μαθήματος του κάθε τμήματος.
Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενο έτος και δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τμήμα, καλούνται για εξέταση την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, ώρα 8.30.

5/10/2017 Τροποποίηση Εργαστηριακών τμημάτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Οι φοιτητές που δηλώθηκαν στο τμήμα της Τρίτης 14.30-16.45, καλούνται να προσέλθουν για μάθημα την ίδια μέρα Τρίτη αλλά την ώρα 13.45. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής τοποθετούνται σε 2 νέα τμήματα ως εξής:

 • Φοιτητές με επώνυμο από Α ως και Μ: Τρίτη 15.15-16.45
 • Φοιτητές με επώνυμο από Ν ως και Ω: Τετάρτη 8.30-10.00

 

Διανομή Βιβλίου

Τα διανεμόμενα βιβλία του μαθήματος είναι τα

 1. “ Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων”, Ευάγγ. Κεχρής, Εκδόσεις Κριτική, 2015.
 2. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ MICROSOFT ACCESS 2010, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ”, JOYCE COX, JOAN LAMBERT, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Κύριο βιβλίο του μαθήματος είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο:

Σταλίδης, Γ., Καρδαράς, Δ., 2015. Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:
http://hdl.handle.net/11419/1161

 

Εξεταστέα Υλη Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο 2017/18

1. Από βιβλίο «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων» όλα τα κεφάλαια εκτός από το κεφάλαιο 5 (Η γλώσσα SQL).
2. Από τιο βιβλίο «Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα» :

 • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην βασιμένη σε δεδομένα επιχειρηματική ευφυϊα
 • Κεφάλαιο 2. Δεδομένα και πληροφορίες
 • Κεφάλαιο 3. Το σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων
 • Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων
 • Κεφάλαιο 5. Μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία

Αναλυτικότερα, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
1.Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων
2.Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
3.Μοντελοποίηση Δεδομένων
4.Το σχεσιακό μοντέλο
5.Σχεδιασμός σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
6.Κανονικοποίηση
7.Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων σε ACCESS
8.Ερωτήματα
9.Συνδέσεις μεταξύ των πινάκων
10.Φόρμες
11.Εκθέσεις
12. Η έννοια της επιχειρηματικής ευφυΐας
13. Χρήση ερωτημάτων και αναφορών στην υποστήριξη της διοίκησης και του μάρκετινγκ
14. Η έννοια της εξόρυξης πληροφορίας από δεδομένα (Data mining)

Σημειώσεις και διαφάνειες

→ Διαφάνειες παραδόσεων
→ Σημειώσεις Εργαστηρίου
→ Τα ερωτήματα της άσκησης για την εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
→ Άσκηση ΙΙ (εταιρεία διανομής ποτών)