Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24/2/2017    Παρακαλούνται οι φοιτήτριες Παπαδοπούλου Μαρίες να στείλουν με email στο διδάσκοντα τον αριθμό μητρώου τους και το τμήμα στο οποίο παρακολούθησαν, ώστε να περαστούν σωστά οι βαθμοί τους στο βαθμολόγιο.

Διανομή Βιβλίου

Το προτεινόμενο διανεμόμενο βιβλίο του μαθήματος είναι το “ Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων”, Ευάγγ. Κεχρής, Κριτική, 2006.

Κύριο βιβλίο του μαθήματος είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο:

Σταλίδης, Γ., Καρδαράς, Δ., 2015. Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:
http://hdl.handle.net/11419/1161

 

Εξεταστέα Υλη Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο 2016/17

1. Από βιβλίο «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων» όλα τα κεφάλαια εκτός από το κεφάλαιο 5 (Η γλώσσα SQL).
2. Από τιο βιβλίο «Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα» :

  • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην βασιμένη σε δεδομένα επιχειρηματική ευφυϊα
  • Κεφάλαιο 2. Δεδομένα και πληροφορίες
  • Κεφάλαιο 3. Το σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων
  • Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων
  • Κεφάλαιο 5. Μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία

Αναλυτικότερα, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
1.Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων
2.Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
3.Μοντελοποίηση Δεδομένων
4.Το σχεσιακό μοντέλο
5.Σχεδιασμός σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
6.Κανονικοποίηση
7.Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων σε ACCESS
8.Ερωτήματα
9.Συνδέσεις μεταξύ των πινάκων
10.Φόρμες
11.Εκθέσεις
12. Η έννοια της επιχειρηματικής ευφυΐας
13. Χρήση ερωτημάτων και αναφορών στην υποστήριξη της διοίκησης και του μάρκετινγκ
14. Η έννοια της εξόρυξης πληροφορίας από δεδομένα (Data mining)

Σημειώσεις και διαφάνειες

→ Διαφάνειες παραδόσεων
→ Σημειώσεις Εργαστηρίου
→ Τα ερωτήματα της άσκησης για την εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
→ Άσκηση ΙΙ (εταιρεία διανομής ποτών)