Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

-> Αποτελέσματα Α’ εξέτασης εργαστηρίου (Τμήματα Δευτέρας 8.30 και Παρασκευής)

Η επανεξέταση για τα παραπάνω τμήματα Δευτέρας 8.30 και Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, ώρα 15.00-16.30.

 

-> Αποτελέσματα Α’ εξέτασης εργαστηρίου (Τμήματα Δευτέρας 12.15, Τετάρτης και Πέμπτης)

Η επανεξέταση για τα παραπάνω τμήματα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου ως εξής:

  • Τμήματα Δευτέρας 12.15, Τετάρτης και φοιτητών από παλαιότερα έτη: Πέμπτη 14/2, ώρα 11.30.
  • Τμήματα Πέμπτης: Πέμπτη 14/2, ώρα 13.00.

 

Διανομή Βιβλίου

Τα διανεμόμενα βιβλία του μαθήματος είναι τα

  1. “ Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων”, Ευάγγ. Κεχρής, Εκδόσεις Κριτική.
  2. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ MICROSOFT ACCESS 2010, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ”, JOYCE COX, JOAN LAMBERT, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Κύριο βιβλίο του μαθήματος είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο:

Σταλίδης, Γ., Καρδαράς, Δ., 2015. Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:
http://hdl.handle.net/11419/1161

 

Εξεταστέα Υλη Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο 2018/19

1. Από βιβλίο «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων» όλα τα κεφάλαια εκτός από το κεφάλαιο 5 (Η γλώσσα SQL).
2. Από τιο βιβλίο «Διαχείριση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα» :

  • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην βασιμένη σε δεδομένα επιχειρηματική ευφυϊα
  • Κεφάλαιο 2. Δεδομένα και πληροφορίες
  • Κεφάλαιο 3. Το σχεσιακό μοντέλο Βάσεων Δεδομένων
  • Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων
  • Κεφάλαιο 5. Μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία

Αναλυτικότερα, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
1.Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων
2.Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
3.Μοντελοποίηση Δεδομένων
4.Το σχεσιακό μοντέλο
5.Σχεδιασμός σχεσιακής Βάσης Δεδομένων
6.Κανονικοποίηση
7.Υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων σε ACCESS
8.Ερωτήματα
9.Συνδέσεις μεταξύ των πινάκων
10.Φόρμες
11.Εκθέσεις
12. Η έννοια της επιχειρηματικής ευφυΐας
13. Χρήση ερωτημάτων και αναφορών στην υποστήριξη της διοίκησης και του μάρκετινγκ
14. Η έννοια της εξόρυξης πληροφορίας από δεδομένα (Data mining)

Σημειώσεις και διαφάνειες

Οι διαφάνειες της θεωρίας και οι σημειώσεις του εργαστηρίου διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Moodle.teithe.gr