Στατιστική

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι τα παρακάτω κεφάλαια-υποκεφάλαια του βιβλίου «Στατιστική Επιχειρήσεων» του κ. Δ. Καραπιστόλη:

Κεφ 9: 9.6.1, 9.6.2
Κεφ. 10   όλο
Κεφ. 11   όλο
Κεφ. 12: 12.0, 12.1, 12.6, 12.7, 12.11
Κεφ. 14: 14.0, 14.1, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.3, 14.4

Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικού βιβλίου, η ύλη περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Κανονική κατανομή ή κατανομή Gauss-Laplace
 • Kατανομές δειγματοληψίας
 • Εκτιμητική
  • Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου
  • Διάστημα εμπιστοσύνης αναλογιών
 • Έλεγχος υποθέσεων
  • Έλεγχος ομοιότητας
  • Έλεγχος ομοιογένειας
  • Έλεγχος ανεξαρτησίας δύο ποιοτικών χαρακτηριστικών
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Ασκήσεις Επανάληψης

Ασκήσεις Επανάληψης ΙΙ

Πίνακας πιθανοτήτων τυποποιημένης κανονικής κατανομής F(z)