Τουριστικό Μάρκετινγκ

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται το περίγραμμα και οι διαλέξεις του μαθήματος «Τουριστικό Μάρκετινγκ» της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ακαδ. έτος 2017-2018). Τα αρχεία είναι προσβάσιμα μέσω κωδικού που δίνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες από την διδάσκουσα.»

-> Υλικό Μαθήματος

-> Ύλη εξετάσεων και προθεσμία δήλωσης (υποχρεωτικής) ομαδικής εργασίας

-> Ύλη εξετάσεων και προθεσμία δήλωσης (υποχρεωτικής) ομαδικής εργασίας – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»