Διοικητική και ακαδημαϊκή οργάνωση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ιδρύθηκε  το Σεπτέμβριο του 2013 σε εφαρμογή του ΠΔ 82/31-05-2013 (ΦΕΚ 123/Α/3-6-2013) και προέρχεται από τη συγχώνευση των τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: (α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και (β) Διοίκησης Επιχειρήσεων με δύο κατευθύνσεις σε προχωρημένο εξάμηνο (βα) Διοίκηση Επιχειρήσεων και (ββ) Μάρκετινγκ.

Οι δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρουν ανεξάρτητα προγράμματα σπουδών αλλά διοικούνται εννιαία από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και διαθέτουν εννιαίο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και υποδομές. Οι φοιτητές είναι ενταγμένοι σε μια από τις εισαγωγικές κατευθύνσεις κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, όπως ορίζουν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Ο παρών ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πληροφορίες για την Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας παρέχονται από τον ιστότοπο www.tour.teithe.gr

Στην Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκησης» και «Μάρκετινγκ» λειτουργούν ενιαία για το 1ο έτος σπουδών και οι φοιτητές διαχωρίζονται από το 2ο έτος (Γ’ εξάμηνο) παρακολούθησης και μετά. Το Πρόγραμμα Σπουδών ακολουθεί αντίστοιχη δομή ώστε να είναι συμβατό με την παραπάνω διάρθρωση του Τμήματος αλλά και έτσι ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εξειδικευμένες μαθησιακές ανάγκες της κάθε κατεύθυνσης.

Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων πραγματοποιούνται κυρίως στις κτιριακές υποδομές και από το προσωπικό του υπό κατάργηση Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης. Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) δημιουργήθηκε το 1984 και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τμήματα μάρκετινγκ στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του τμήματος έχει αναπτύξει διακεκριμένη, καινοτόμα και ευρύτατη επιχειρηματική δραστηριότητα και στελεχώνει άκρως ανταγωνιστικές θέσεις στο χώρο τον επιχειρήσεων.

Ακολουθώντας αυτήν την παράδοση, το πρόγραμμα σπουδών και ιδιαίτερα αυτό της κατεύθυνσης «Μάρκετινγ» είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τη διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας, υλοποίησης, τιμολόγησης, διανομής, προώθησης, διαφήμισης και διάθεσης, για την ικανοποίηση των στόχων, ατόμων και συνόλου, σε ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες. Το πρόγραμμα έχει εκσυγχρονιστεί δραστικά και επικαιροποιείται σε τακτική βάση με την προσθήκη μοντέρνων μαθημάτων στην αιχμή των εξελίξεων και της τεχνολογίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.