Τοποθεσία

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΘ 141 GR
17 χλμ Θεσ/νίκης Σίνδου
57 400 Θεσσαλονίκη

Γραμματεία

Τηλέφωνο        2310 013756
Φαξ                  2310 791188

email  infode@teithe.gr

Θέση στο συγκρότημα του ΤΕΙΘ

Το κτίριο αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων καθηγητών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος είναι το κτίριο Βιβλιοθηκονομίας-Διοίκησης Επιχειρήσεων (κτίριο 26 στο χάρτη του συγκροτήματος ΑΤΕΙΘ) και βρίσκεται πίσω από το κεντρικό κτίριο – απέναντι από το Ιατρείο και δίπλα στο κτίριο της Διοίκησης.

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας λειτουργεί στις εγκαταστάσεις και από το προσωπικό του πρώην Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.tour.teithe.gr

Χάρτης ΤΕΙ