Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας.

Το Τμήμα μας –μέσω των υπηρεσιών σπουδαστικής μέριμνας– παρέχει δυνατότητα σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές που το έχουν ανάγκη με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θέτει ο νόμος. Οι σπουδαστές σιτίζονται τόσο σε χώρο μέσα στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. όσο και σε ειδικά διαμορφωμένο εστιατόριο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά τη στέγαση υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις δωρεάν φιλοξενίας σπουδαστών. Μία μέσα στο χώρο του ιδρύματος και μία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (το πρώην ξενοδοχείο «Δέλτα»), ωστόσο η δεύτερη τελεί υπό μακρόχρονη κατάληψη, στερώντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσοτέρων σπουδαστών.

Στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. λειτουργεί Κέντρο Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και οι σπουδαστές πριν και μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να απευθύνονται σε αυτό για συμβουλές και καθοδήγηση σε ό,τι σχετίζεται με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ο Θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή

Ο Θεσμός του Συμβούλου καθηγητή έχει ξεκινήσει να υφίσταται τα τελευταία δύο έτη στο Τμήμα με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχει οριστεί μέλος ΕΠ, το οποίο έχε γίνει αποδέκτης των ακαδημαϊκών προβλημάτων των φοιτητών και προσπαθεί μέσα από τις ισχύουσες διαδικασίες να τα αντιμετωπίσει. Ο Θεσμός είναι σχετικά καινούργιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από την πλειοψηφία των φοιτητών

Κοινωνικότητα των Φοιτητών στο Τμήμα.

 Η απομακρυσμένη θέση του Τμήματος από το κέντρο της πόλης, δυσκολεύει αρκετά την ανάπτυξη κοινωνικών δομων και σχέσεων μέσα στο χώρο του Ιδρύματος. Οι περισσότεροι φοιτητές δεν ζουν μέσα στο χώρο του ΤΕΙΘ και ως εκ τούτου, πέραν των μαθημάτων δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες στο χώρο το ΑΤΕΙΘ. Στη σωστή όμως κατεύθυνση κινείται η δημιουργία γυμναστηρίου που διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές άθλησης σε κλειστό χώρο.

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές

Κάθε χρονιά, σχεδιάζεται ειδική εκδήλωση για τους νέους φοιτητές, όπου καλωσορίζονται, ενημερώνονται για το Τμήμα και λαμβάνουν έναν ηλεκτρονικό οδηγό με πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση και τη ζωή τους στην πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αλλοδαπούς φοιτητές